Пресс - релизы

Правила Акції Весняний бонус від OLX — Нерухомість

22 апреля 2016   
 84
Правила Акції Весняний бонус від OLX — Нерухомість

1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: 25.04.2016 р. — 30.04.2016 р.

1.2. Акція проводиться на сайті olx.ua.

2. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка ретельно виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції.  

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції:

  • бути зареєстрованим користувачем сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресою http://olx.ua/terms/

  • придбати будь-який пакет оголошень у розділі “Нерухомість” на сайті olx.ua. Повний список варіантів для пакетів оголошень розміщено за адресою http://olx.ua/realestate/

3.3. Усі Учасники Акції, які виконали вищезазначені умови, отримують право на отримання Заохочення.

4. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які визначені в п.3.3 Правил отримують Заохочення у вигляді зарахування 30% (тридцяти відсотків) від вартості придбаної платної послуги згідно п. 3.3. Правил,  на Рахунок Користувача (Рахунок OLX) в якості бонусу (надалі — Бонус).

4.2. Бонус можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.

4.3. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг на сайті olx.ua.

4.4. При замовленні платних послуг OLX за допомогою Рахунку Користувача в першу чергу використовуються Бонуси. Якщо кількість бонусів недостатня для акцептування обраних платних послуг OLX, Користувач сплачує різницю коштами зі свого Рахунку.

4.5. Бонус не може бути переданим (відплатно, або безоплатно) іншій особі.

5. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і оприлюднення Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.