Новости OLX

Правила Акції Бонус від OLX — Нерухомість

16 мая 2016   
 48
Правила Акції Бонус від OLX — Нерухомість

1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: 16.05.2016 р. — 20.05.2016 р.

1.2. Акція проводиться на сайті olx.ua.

2. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка ретельно виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції. 

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції:

3.2.1. бути зареєстрованим користувачем сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресоюhttp://olx.ua/terms/

3.2.2. в налаштуваннях користувача в особистому кабінеті в якості свого регіону/міста повинен бути зазначений населений пункт у одній з областей: Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Луганська, Закарпатська.

3.2.3. 90% оголошень, розміщених користувачем протягом останнього року стосуються об’єктів, які знаходяться в області зазначеній у налаштуваннях користувача в особистому кабінеті

3.2.4. придбати будь-який пакет оголошень у розділі “Нерухомість” на сайті olx.ua. Повний список варіантів для пакетів оголошень розміщено за адресою http://olx.ua/realestate/

4. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які визначені в п.3.3 Правил отримують наступні Заохочення:

4.1.1. Учасники, що придбали пакет оголошень строком на 30 днів — у вигляді зарахування 60% (шістдесяти відсотків) від вартості відповідної придбаної платної послуги згідно п. 3.2.4. Правил,  на Рахунок Користувача (Рахунок OLX) в якості бонусу (надалі — Бонус) в порядку,  передбаченому п.4.2. Правил;

4.1.2. Учасники, що придбали пакет оголошень строком на 60 днів — у вигляді зарахування 70% (сімдесяти відсотків) від вартості відповідної придбаної платної послуги згідно п. 3.2.4. Правил,  на Рахунок Користувача в якості Бонусу в порядку,  передбаченому п.4.2. Правил.

4.2. Бонус активується компетентним представником Організатора (менеджером) після звернення Учасника Акції, що виконав всі необхідні умови для участі в Акції.

4.3. Бонус можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.

4.4. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг на сайті olx.ua.

4.5. При замовленні платних послуг OLX за допомогою Рахунку Користувача в першу чергу використовуються Бонуси. Якщо кількість бонусів недостатня для акцептування обраних платних послуг OLX, Користувач сплачує різницю коштами зі свого Рахунку.

4.6. Бонус не може бути переданим (відплатно, або безоплатно) іншій особі.

5. Інші умови 

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і оприлюднення Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.