Новости OLX

Офіційні правила акції “Бонус для користувачів comfy.ua”

14 июня 2016   
 117
Офіційні правила акції “Бонус для користувачів comfy.ua”

1. Організатор Акції

1.1 Організатором акції (далі — «Акція») є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”(далі — «Організатор»).

2. Участь в Акції

2.1 Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виконали умови і Правила цієї Акції (далі — Учасники Акції).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) співробітники Організатора Акції;

2) чоловік, дружина, близькі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь, бабуся) осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу;

3) особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

4) недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України;

5) особи, що не відповідають умовам або не виконують умови цих Правил.

3. Територія і період проведення Акції

3.1 Акція проходить на території України.

3.2 Період проведення Акції – з 16.06.2016 по 20.06.2016 року включно (далі — «Період проведення Акції»).

4. Умови участі в Акції

4.1 Для участі в Акції необхідно в період проведення Акції виконати наступне:

4.1.1. бути зареєстрованим користувачем comfy.ua

4.1.2. протягом терміну дії Акції, до 20.06.2016, розмістити мінімум 1 (одне) оголошення на сервісі olx.ua шляхом переходу за посиланням з листа, отриманого від comfy.ua

4.1.3. кожному користувачеві, що виконав умови Акції, буде нараховано 20 грн. у якості бонусу на особистий рахунок OLX

5. Винагорода і визначення переможців Акції.

5.1. Винагородою в цій Акції є гарантоване зарахування 20 грн. у якості бонусу на особистий рахунок OLX (далі — Бонус) кожному учасникові Акції.

5.2. Бонус буде нараховано у період з 21.06.2016 по 24.06.2016 р. Його можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.

5.3. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг на сервісі olx.ua.

5.4. При замовленні платних послуг OLX за допомогою рахунку користувача у першу чергу списуються Бонуси. Якщо кількості Бонусів недостатньо для акцепту обраних платних послуг OLX, Користувач оплачує різницю коштами зі свого рахунку.

5.5. Бонус не може бути переданий (оплатно або безкоштовно) іншій особі.

5.6. Заміна винагород на грошовий еквівалент не допускається.

5.7. Організатор не несе відповідальності за використання винагороди Учасником після його отримання.

5.8. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6. Відповідальність.

6.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості й кількості винагород, вказаних у цих Правилах.

6.2. Організатор не несе відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, істотні зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.3. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання наданої винагороди переможцем Акції після її отримання і за неможливість переможця скористатися наданою винагородою з будь-яких причин.

6.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання винагород. Організатор не несе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.5. Організатор має право відмовити переможцеві в нарахуванні винагороди, якщо виявиться, що такий переможець не виконав усіх необхідних умов цих Правил. При цьому такий переможець не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

 7. Інформація.

7.1. Своєю участю в Акції кожен Учасник підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та / або іншою метою, в тому числі й на обробку його персональних даних, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені й фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправлення інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру). Додатково див. Політику конфіденційності сервісів olx.ua, розміщені за адресою http://olx.ua/uk/terms/#r12

8. Інші умови

8.2. Заміна винагород на будь-які інші блага не допускається.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.4. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення переможця Акції.

8.5. Своєю участю в Акції Учасник Акції підтверджує ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механіки, порядку й термінів проведення Акції та / або отримання винагород і т.д.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції й отримання винагороди, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

8.6. Ці Умови розміщені в мережі Інтернет за адресою https://blog.olx.ua/?p=15730