• Укр
  • Рус

Маржа та маржинальність: що це та для чого потрібно підприємцям

3681
Додати
до обраних
Поділитися

Щоб успішно вести бізнес, потрібно відповідально підготуватись. Сьогодні є безліч інструментів для підприємців. Наприклад, у розділі «OLX для бізнесу» представлено різноманітні ініціативи з відновлення та розвитку власного бізнесу в Україні. Серед головних складників, які має враховувати кожен бізнесмен, буде маржа. Розповідаємо, що таке маржа в торгівлі, які бувають її різновиди, чим відрізняються маржа та маржинальність та як їх розрахувати.

Що таке маржа

Маржа — це різниця між вартістю товару та ціною на її виробництво. Маржа може бути виражена в грошових одиницях або відсотках. Наприклад, якщо товар коштує 100 грн, а його собівартість — 70 грн, тоді маржа буде 30 грн або 30%.

Термін маржа походить від французького слова marge, що в перекладі означає «націнка» або «прибуток».

Як розрахувати маржу

Залежно від того, у якому вигляді буде виражено маржинальний дохід, формула розрахунку буває різною. Маржа в грошовому еквіваленті розраховується за такою формулою:

Маржа = Вартість — Собівартість.

У процентному вираженні маржа розраховується за такою формулою:

Маржа % = (Вартість — Собівартість) / Вартість * 100%.

Значення маржі завжди нижче за 100 %. Хорошим показником вважається маржа не більше 30%.

Водночас важливо правильно розрахувати собівартість. Формула собівартості виглядає таким чином:

Собівартість = Прямі витрати + Операційні витрати.

До прямих належать витрати на сировину, матеріали, заробітну платню виробничого персоналу, енергію та все, що пов’язано безпосередньо з виробництвом продукту чи надання послуги. Операційними є витрати на управління бізнесом, наприклад, оренда приміщень, маркетинг та реклама.

Навіщо рахувати маржу

Розрахунок маржі є таким же важливим елементом бізнесу для підприємців, як прорахунок середнього чека чи кількості продажів. Маржа стане в пригоді і підприємцям, які розпочинають власну справу, і тим, хто планує придбати готовий бізнес. Вона дає змогу:

  • оцінити, наскільки ефективно використовуються ресурси виробництва чи надання послуг;
  • керувати витратами на виробництво та продаж;
  • покращити формування цін на товар чи послуги;
  • проаналізувати ринок;
  • оцінити рівень прибутковості.

Високий показник маржі свідчить за стабільний прибуток та можливість для розширення, а низький — про наявність проблем у бізнес-моделі.

Яка різниця між маржею та націнкою

Такі метрики, як маржа й націнка, дещо схожі між собою, проте мають певні відмінності. Націнка показує надбавку до вартості товару, тобто скільки прибутку додано до товару чи послуги. Це дозволяє отримати інформацію щодо процесу генерування прибутку та контролювати ціноутворення.

Націнка та маржа пов’язані між собою: під час зростання націнки відповідно буде зростати маржа й навпаки. Знаючи один із показників, можна легко обчислити інший. Як і маржа, націнка виражається у відсотках. Головна відмінність між обома метриками полягає в тому, як вони розраховуються. Як порахувати націнку на товар:

Націнка % = (Вартість — Собівартість) / Собівартість * 100%.

На відміну від маржі, націнка може бути більшою за 100%. Наприклад, якщо товар чи послуга продається за 100 грн, а його собівартість 30 грн, тоді маржа буде дорівнювати 70%, а націнка — 233,3%.

Які є різновиди маржі

Маржа використовується в різних сферах бізнесу, тому буває різноманітною. Кожен із різновидів дає змогу дізнатися прибутковість компанії з різних ракурсів, завдяки чому можна побачити повну картину.

Валова маржа

Валова маржа (gross margin) — це процентний коефіцієнт частки прибутку відносно витрат на виробництво. Завдяки валовій маржі можна визначити рентабельність бізнесу. Це дає можливість:

  • точніше встановити вартість товару чи послуги;
  • проаналізувати ефективність менеджерів із продажу та закупівлі;
  • оцінити логічність витрат на виробництво.

Валова маржа розраховується за такою формулою:

Валова маржа % = (Прибуток — Собівартість) / Прибуток * 100%.

Результат, що демонструє валова маржа, — це не повна картина рентабельності бізнесу. Її потрібно доповнювати також іншими метриками. Найточніший результат валова маржа демонструє під час макроекономічного аналізу компанії чи галузі.

Маржинальний прибуток

Маржинальний прибуток або маржинальний дохід, сума покриття, вклад на покриття (contribution margin) — це різниця між прибутком (без урахування ПДВ, процентів тощо) та вартістю виробництва товару чи надання послуги. Маржинальний прибуток розраховується за формулою:

Маржинальний прибуток = Виторг — Витрати.

Чим вищий маржинальний прибуток, тим швидше відбудеться відшкодування витрат на виробництво/надання послуг. Маржинальний прибуток можна розрахувати як на весь обсяг товарів чи послуг, так і на одиницю продукції. У такому випадку цей розрахунок буде називатися питомим маржинальним прибутком. Маржинальний дохід на одиницю продукції вираховується у такий спосіб:

Питомий маржинальний прибуток = (Виторг — Витрати) / Обсяг реалізації = Вартість одиниці продукту або послуги — Витрати на одиницю продукту або послуги.

Це допомагає визначити приріст прибутку від продажу однієї одиниці товару чи послуги.

Чиста процентна маржа

Чиста процентна маржа (Net Interest Margin) — це показник, що використовується здебільшого банками. Він порівнює чистий процентний дохід від кредитних продуктів (наприклад, позик та іпотек) із вихідними відсотками, які виплачуються власникам ощадних рахунків та депозитних сертифікатів. Завдяки чистій процентній маржі можна дізнатися прибутковість у порівнянні з витратами банку. Ця метрика також стане в пригоді тим, хто планує інвестувати свої кошти в будь-яку фірму, що надає фінансові послуги.

Гарантійна маржа

Гарантійна маржа — це вирахування заставної суми з розміру кредиту. Вона використовується, наприклад, під час видачі кредиту під заставу майна. У такому випадку від вартості майна віднімається сума кредиту. Розрахування гарантійної маржі дає змогу визначити вигідність укладеної угоди.

Кредитна маржа

Ще одним різновидом маржі є кредитна маржа. Кредитна маржа — це різниця між оціночною вартістю товару чи послуги та розміром кредиту, що видається на придбання товару чи послуги.

Банківська маржа

Банківська маржа — це різниця між доходами й витратами банку. Для точного результату використовується середньозважена ставка доходу від активів та витрат за зобов’язаннями банку.

Фронт і бек маржа

Фронт маржа — це прибуток, що отримано з націнки на товар чи послугу. Бек маржа — це прибуток, отриманий за допомогою знижок, акцій чи бонусів, які компанія дістала від своїх партнерів.

Що таке маржинальність

Маржинальність — це показник, за допомогою якого можна дізнатися прибуток, що принесе товар чи послуга з урахуванням усіх витрат на виробництво, продаж, розповсюдження тощо. На відміну від маржі, маржинальність виражається лише у відсотках.

Як порахувати маржинальність бізнесу

Маржинальність можна використовувати для різних обчислень. Для бізнесу маржинальність розраховується за такою формулою:

Маржинальність бізнесу % = (Виторг — Собівартість) / Виторг * 100%.

Завдяки маржинальності можна дізнатися співвідношення виторгу до змінних втрат у бізнесі. Це може бути, наприклад, співвідношення вартості наданих бізнесом послуг із витратами на оренду приміщення.

Як порахувати маржинальність товару чи послуги

Маржинальність товару або послуги — це відсоткова різниця між вартістю товару та його собівартістю. Розраховується вона за схожою формулою, що й маржинальність бізнесу:

Маржинальність товару чи послуги % = (Вартість товару чи послуги — Собівартість) / Вартість * 100%.

Для розрахунку можна взяти як вартість усіх товарів чи послуг однієї категорії, так і вартість одиниці товару чи послуг.

Маржа та маржинальність — це досить ефективні метрики, що дають змогу не лише дізнатися прибутковість бізнесу чи віддільних товарів, але і спрогнозувати цей прибуток, допомогти із ціноутворенням, управлінням витрат та виробництвом.

Як вам стаття?

Додати
до обраних
Поділитися
Чекліст онлайн-шопінгу

Чекліст онлайн-шопінгу з OLX: увага на оголошення

Як не стати жертвою шахрая на OLX: ⭐ на що звернути увагу в оголошенні під час придбання товару. Читайте статтю на ➤ Блог OLX.ua.