• Укр
 • Рус

Що таке право власності на землю

858
Додати
до обраних
Поділитися

Право власності на землю в Україні визначається Конституцією та Земельним кодексом. Згідно із цими законами, земля є національним багатством і належить до основних ресурсів економіки країни. Право власності на землю це право, яке дає можливість володіти земельними ділянками, користуватися та розпоряджатися ними. Право приватної власності на землю надає можливість продати, передати в спадщину, здавати в оренду або використовувати землю для власних потреб.

Які є види права власності на землю

В Україні є декілька форм власності на землю, включно з комунальною, державною та приватною формами.

Комунальна власність

Комунальна власність на землю — це форма власності, за якої земельні ділянки належать територіальним громадам. Ці органи володіють, користуються та розпоряджаються земельними ділянками відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень.

Право комунальної власності на землю використовується для розвитку міського та сільського господарства, будівництва, реалізації інфраструктурних проєктів, створення житлово-комунального фонду, а також для надання комунальних потреб населенню.

Державна власність на землю

Згідно із земельним кодексом України, земля визначається як основний ресурс національного багатства та наділяє власника правом користування та розпоряджання земельними ділянками.

Державна власність на землю поділяється на категорії:

 • загального користування — парки, сквери, вулиці тощо;
 • спеціального призначення — школи, лікарні, дороги, водні ресурси тощо;
 • аграрного призначення — сільськогосподарські угіддя, землі під городництво, садівництво, виноградарство тощо.

Крім державної власності, в Україні також є приватна власність на землю, яка може належати фізичним та юридичним особам.

Приватна власність на землю

Власність на земельну ділянку може бути набута за допомогою купівлі-продажу, дарування, обміну, спадщини або іншими способами, передбаченими законом. Громадяни та юридичні особи мають право володіти, користуватися, розпоряджатися та розподіляти земельні ділянки, які перебувають у їхній приватній власності.

Спільна сумісна та спільна часткова власність

Право спільної власності на землю українське законодавство розрізняє на такі види — спільна сумісна власність і спільна часткова власність. Основні відмінності між ними полягають у рівні правової участі та контролю над земельною ділянкою.

За спільної сумісної власності земельна ділянка належить кільком особам одночасно без визначених наперед часток. Кожен із власників має рівні права на користування, розпорядження та розподіл земельної ділянки. Водночас власники можуть мати різну величину володіння часткою землі. Спільну сумісну власність можна встановити за допомогою спільної угоди між власниками.

Спільна часткова власність означає, що земельна ділянка також належить кільком особам, але кожен власник має чітко визначену частку власності. Власники спільно володіють та користуються земельною ділянкою, але мають обмежений контроль над нею. Вид спільної часткової власності виникає через об’єднання кількох земельних ділянок, купівлі чи спадкуванні кількома особами земельної ділянки. Щоб користуватися землею, необхідна згода всіх власників, у протилежному разі рішення виноситься судом. Здійснюючи продаж земельної ділянки одним зі співвласників, інші учасники мають пріоритетне право придбання його частки. Розподіл земель та встановлення форми права власності на землю залежить від таких чинників, як правовий статус осіб, їхні права, спадщина, угоди тощо.

Як перевірити право власності на землю

Перевірити право власності на землю можна, звернувшись до Державної реєстраційної служби України (ДРСУ) або до місцевого органу Держгеокадастру, залежно від типу землі. Маючи доступ до інтернету, це можна робити онлайн. Для цього на вебсторінці сайту необхідно ввести кадастровий номер ділянки, яка цікавить. Видана інформація буде складатись із відомостей про її місце знаходження, форму власності та цільове призначення. Для отримання прізвища власника необхідно авторизуватися через електронний підпис чи банківські відомості.

Якщо кадастровий номер земельної ділянки не відомий, можна звернутися до місцевого органу Держгеокадастру та подати запит на отримання витягу з Державного земельного кадастру. Витяг містить інформацію про власника землі та його права на неї.

Також можна скористатись іншими інтернет-ресурсами. Таку інформацію містять реєстри Міністерства Юстицій та «Дія».

Які умови набуття права власності на землю

Право на власності на землю в Україні мають громадяни в межах закону. Земля надається у власність громадянам України за принципом добровільності та безплатно.

Здійснити безоплатну передачу земельних ділянок можна, у випадку приватизації:

 • земельних ділянок, які знаходяться в користуванні громадян;
 • комунальних і державних підприємств сільськогосподарського напряму;
 • земель, які знаходяться в державній, комунальній власності, згідно із чинними нормами, зазначених у Земельному кодексі.

Такі операції здійснюються в кожному виді один раз.

Приватизація

Щоб оформити приватизацію земельної ділянки, необхідно подати заяву до органів виконавчої влади. Підставою для надання дозволу розробки проєкту землеустрою є технічні матеріали та документи, які засвідчують розміри ділянки. У випадку невідповідності вимогам генеральних планів місця знаходження земельної ділянки, громадянин може отримати відмову.

Приватизувати земельну ділянку можна для провадження таких форм діяльності:

 • фермерство — розмір ділянки відповідає розміру паю;
 • особисте селянське господарство — до 2 га землі;
 • садівництво — до 0,12 га;
 • будівництво — земля під забудову житлового будинку та господарських приміщень — для сіл розмір ділянки становить 0,25 га, селищ — 0,15 га, міст — 0,10 га;
 • індивідуальне дачне будівництво — до 0,10 га.

У випадку відмови органів виконавчої влади передати земельну ділянку у власність або через залишення заяви без розгляду, можна позиватися до суду.

Набувальна давність

Набувальна давність права власності на землю визначена Земельним кодексом України. Згідно із цим законодавством, право власності на землю може набуватися за допомогою доведення фактичного, неперервного та добросовісного володіння земельною ділянкою протягом певного строку.

Згідно із чинним законодавством, для набувальної давності права власності на землю мають бути виконані такі умови:

 • фактичне володіння — особа мусить мати фактичний контроль над земельною ділянкою, включаючи використання, обробку або будь-яку іншу діяльність, пов’язану з володінням землею;
 • неперервність — означає, що особа має фактично володіти земельною ділянкою безперервно протягом певного строку, який встановлюється законом;
 • добросусідство — громадянин мусить володіти земельною ділянкою без розбіжностей чи конфліктів з іншими особами щодо власності на цю ділянку.

Тривалість строку для набувальної давності права власності на землю встановлюється законом і залежить від типу земельної ділянки та обставин кожного конкретного випадку.

Купівля-продаж

Під час купівлі земельної ділянки громадянам та юридичним особам необхідно подати заяву до органів місцевої влади. Також необхідно вказати місце знаходження земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та загальну площу. Окрім цього надається згода на укладання договору про внесення авансу, що стане частиною загальної ціни.

Клопотання розглядається впродовж місяця та виноситься рішення, яке дає можливість розробити проєкт землеустрою, провести експертну грошову оцінку або відмовити в наданні земельної ділянки з обґрунтуванням причин. На основі експертної грошової оцінки визначається ціна. Аванс у розмірі 20 % входить у ціну земельної ділянки. Якщо покупець відмовляється від договору, аванс йому не повертається.

Підставами для набуття права власності на земельну ділянку є:

 • договір на купівлю-продажу, ренту, дарування, інші цивільноправові угоди;
 • безоплатна передача ділянки із земельного фонду комунальної та державної власності;
 • приватизація ділянок, якими громадянин користувався раніше;
 • отримання спадщини;
 • виокремлення паю.

Право власності на землю іноземних громадян регулюється Земельним кодексом України. Згідно із законодавством, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати право на власність на землю в Україні, але обмеження можуть застосовуватися до певних категорій земель або визначених територій.

Який порядок набуття права власності на землю

Державною реєстрацією узаконюються права: власність на землю, оренда земельної ділянки та постійне користування землею. Реєстрацію можна здійснити через суб’єкти державної реєстрації прав, ЦНАПи, нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів.

Щоб оформити свідоцтво на право власності на землю зазвичай необхідні такі документи:

 • документ, що підтверджує правомірність володіння земельною ділянкою (наприклад, договір купівлі-продажу, дарування, спадщини тощо);
 • документи, що засвідчують особистість власника (паспорт або інший документ, що посвідчує особу) та ідентифікаційний номер;
 • кадастровий паспорт на земельну ділянку;
 • довідка про вартість земельної ділянки, яку можна отримати в місцевому органі Державної служби земельного кадастру або уповноваженому оцінювачу;
 • платіжні документи, що підтверджують сплату збору за державну реєстрацію права власності на землю;
 • документи, які підтверджують відсутність обтяжень або обмежень щодо земельної ділянки (наприклад, документ про відсутність арешту, рішення про відсутність обмеження відчуження тощо).

Державна реєстрація проводиться впродовж 5 календарних днів.

Як відбувається реєстрація права власності на землю

Реєстрація права власності на землю здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Основні кроки процедури реєстрації такі:

 • збір необхідних документів — земельний договір або інші документи, що посвідчують право власності на землю, паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • звернення до органу державної реєстрації прав (зазвичай це районна державна адміністрація або її уповноважений орган) із заявою про реєстрацію права власності на землю;
 • подання документів;
 • оплата — розмір плати залежить від ряду чинників, таких як площа земельної ділянки, місце розташування тощо;
 • очікування рішення;
 • отримання свідоцтва про право власності.

Важливо відзначити, що процедура реєстрації права власності на землю може варіюватися залежно від різних чинників, таких як місце знаходження землі, тип земельної ділянки (сільськогосподарська, житлова тощо) та інших законодавчих вимог.

Який документ засвідчує право власності на землю

Підтвердити право власності на землю можуть ці документи:

 • державний акт на право власності на землю або постійного користування землею;
 • свідоцтво про право на спадщину;
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно;
 • судове рішення щодо набуття/зміни права власності на землю;
 • витяг із Державного земельного кадастру, що засвідчує реєстрацію прав власності;
 • договір оренди.

Крім цього право власності засвідчують і інші цивільноправові угоди, про які детальніше можна дізнатися на сайті Міністерства Юстиції, де міститься вичерпна інформація щодо прав власності на землю.

Що таке обмеження права власності на землю

Обмеження права власності на землю в Україні — це різні нормативні обмеження, які можуть бути накладені на власників земельних ділянок урядом або іншими відповідними органами. Ці обмеження можуть бути призначені для забезпечення громадського блага, охорони довкілля, забезпечення національної безпеки, виконання певних регуляторних цілей або заборони певних дій.

Найпоширеніші обмеження права власності на землю в Україні включають:

 • планування території — обмеження щодо використання земельних ділянок у межах планування території, наприклад, виділення зон для житлової забудови, промисловості або сільськогосподарського використання;
 • екологічні обмеження — стосуються заборони використання землі для певних видів діяльності;
 • аграрні обмеження — включають обов’язкове використання землі під певні види сільськогосподарських культур або заборону зміни цільового призначення землі без спеціального дозволу.

Важливо зазначити, що конкретні обмеження права власності на землю можуть змінюватися залежно від чинного законодавства та регулятивних положень, а також від конкретних обставин і потреб країни.

Як вам стаття?

Додати
до обраних
Поділитися
Як змінились за рік ціни на купівлю квартир

Як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України у 2023 році?

Ціни на купівлю нерухомості в Україні на первинному та вторинному ринках: що змінилося у 2023 ✔️ В яких містах України найбільше купують житло ✅ Читати подробиці ➤ Блог OLX.ua.